Skärmklipp 2016-05-03 23.21.17

Solar Gard® Armorcoat® Säkerhetsfilmer

Solar Gard® Armorcoat® skapar en tryggare tillvaro. Säkerhetsfilmen hindrar brottslingar genom att göra det mycket svårt att forcera en glasruta – vid hårdare slag spricker den, men splittras inte och hålls kvar i karmen. Detta är i många fall tillräckligt tidsödande att ta sig igenom för att avskräcka en inbrottstjuv.

Du kan också välja en säkerhetsfilm med solskydd för att på så sätt utestänga solen, nyfikna blickar eller begränsa värmen i lokalen.

Inget glassplitter

Vassa glasskärvor kan orsaka stor skada på både människor och inventarier. Men om en sönderslagen ruta är förstärkt med säkerhetsfilm hindras spridningen av glassplitter inne i lokalen. Kostnaderna för sanering efter ett inbrott hålls därför nere och dessutom skapas en betydligt säkrare arbetsmiljö.

Säkerhetsfilm i två utföranden – vilket skydd passar dina behov?

vill du veta mer?

Vi hjälper dig gärna till den bästa lösningen för just dina behov.
Kontakta oss på 070 - 799 96 97 eller info@citysakerhet.se, så återkommer vi snarast.